2015-12-24

Eusko Jaurlaritzak arrazoia ukatu dio Orioko alkateari: Motondon ez dago ez hegazkinik ez dronerik hegan erabiltzerik

Joan den udazkenean ustekabean aurkitu genituen hegazkinak berriz ere hegan Motondo gainean. Izan ere, ahaztutako kontutzat geneukan, Orioko udalak hala ibiltzerik ez zegoela jakinarazi baitzien, Natura 2000 sareko eremu gisa indarrean diren gidalerroak eta Orioko udalaren beraren Plan Orokorraren xedapenak aintzat hartuta eta udal-arkitektoari aldez aurretik galdetuta. Arkitektoaren txostenak ere jarduera hura legez kanpokotzat jo zuenez, modelistei egoera zein zen jakinarazi zien Solabarrieta alkateak.

Udal hauteskundeek eragindako aldaketaren ondoren, baina, han ikusi genituen berriro modelistak beren zereginean. Haien webgunean ikusi genuenez, udalak baimena emana omen zien.

Baina udalean galdetuta, ez zen baimen horren inongo arrastorik inon ageri: ez eskaerarik, ez txosten teknikorik, ez txosten juridikorik, ez erantzunik, ez ezer. Herriok eta Itsas Enarak udal-plenoan galdetuta, Zaldua alkateak esan zuen berari telefonoz deitu ziotela eta berak baietz erantzun ziela. Alegia, prozedura legal guztien gainetik. Udal Idazkariak hantxe azaldu zuen zer urrats egin behar ziren halako kasu batean, eta alkateak ez zuen bat bera ere betea.

Gatazkari irteera eman nahian. Zaldua alkateak erabaki zuen Eusko Jaurlaritzari galdetzea, epailearena hark egin zezan eta ez berak.

Iritsi da azkenean Lakuaren erantzuna eta, jakina, ezin besterik esan: indarrean diren arauen arabera ez dago Motondon ez aeromodeloak ez droneak erabiltzerik. Kitto.

Halaber dio Lakuak Udaltzaingoari eman behar zaiola horren guztiaren berri, berari baitagokio jarduera horiek eragiten dituzten segurtasun-kontuak zaintzea.

Urte Berri on guztioi!

Herrio Natura Taldea
Itsas Enara Ornitologia Elkartea

2015-12-02

Situación del pico mediano en Gipuzkoa, 2015

Se ha realizado un estudio sobre la presencia de pico mediano (Dendrocopus medius) en Gipuzkoa. Para ello se han realizado prospecciones mediante estaciones de escucha en las que se han utilizado reclamos electrónicos. Previamente se han seleccionado mediante SIG seis zonas de muestreo a partir de características del hábitat (presencia de robledales desarrollados y tamaño de la mancha).

Pico mediano
Pico mediano. Autor Txema grandío
Se han detectado individuos de pico mediano en tres de las zonas prospectadas: Pagoeta, Endara y Añarbe, aunque sólo se ha podido determinar la presencia de un territorio de cría, en Endara.
Los datos obtenidos confirman la presencia de pico mediano en Gipuzkoa y sugieren que se está iniciando un proceso de recolonización del territorio. Se recomienda repetir los muestreos con el fin de hacer un seguimiento de la evolución de especie.
El informe completo del trabajo se puede descargar en este enlace.

2015-11-23

Ratonero blanco invernante


Después de que en el año 2014 no pudiéramos localizarlo, ha vuelto entre nosotros el ratonero blanco de los años 2012 y 2013 (Ver entrada http://ieoe.blogspot.com.es/search?q=ratonero+blanco).
Ya no nos queda ninguna duda de que se trata del mismo individuo, ya que sería mucha casualidad que 3 ratoneros blancos nor/centro europeos vinieran a invernar a la misma zona, y usaran exactamente los mismos posaderos todos los años.

ratonero blanco
Autor Lukas Arbeloa


Como se puede ver en la citada entrada, ya se veía una pequeña evolución en el plumaje, debido a probablemente la primera muda del juvenil, perdiendo así algunas motas del pecho y vientre.
En la foto de este año, se puede apreciar que apenas ha variado su librea blanca, y que se mantiene casi igual en el paso de juvenil hacia adulto (estimamos que tiene por lo menos 3 años y que se encuentra ya en una edad adulta).
Actualmente se está realizando un interesante estudio, precisamente valorando cómo varía con la edad el color del plumaje en los ratoneros comunes, y parece ser que hay muy poca variabilidad en el mismo. Es decir, cuando un juvenil es oscuro, prácticamente mantiene la misma tonalidad cuando es adulto. Y se está viendo que es así en los diferentes morfotipos que se están estudiando (también se ha visto en otras especies del mismo género Buteo).
En este enlace se puede participar en dicho estudio, enviando todas las citas que observamos en nuestras salidas al campo y contribuyendo así a tener una idea más global de este interesante tema (http://aves.orn.mpg.de/~buteo/en).
Por otra parte, lo que a nosotros nos parece algo curioso de observar, tiene importantes implicaciones ecológicas en el ratonero. Se ha estudiado cómo factores como la supervivencia, pautas de comportamiento, éxito reproductivo...están estrechamente relacionados con el color o morfotipo del animal.
Agradecemos la información y el contacto de Nadja Weisshaupt y Elena Kappers (Max-Plank-Institut für Ornithologie)

2015-11-16

Ibilaldia Plaiaundin barrena, Bidasoaldeko Lagunen eskutik


Igandean, azaroak 22, 10:30tik 13:00ak bitartean

Txingudi eta hango biodibertsitatea zeharo lehengoratzearen alde!

Gaur egun, Txingudiko badia bere jatorrian Bidasoa ibaiaren delta izan zenaren azken aztarna da. Bere kokapen geografiko-administratibo dela eta, betidanik, azken urteetan are sendoago, bere balio eta ingurune naturalen narriatzea pairatu du. Hirien presioak, eta azpiegiturek, hala nola aireportua, trenbideak, portuak eta errepideak, bizi-azalera mugatu diote nabarmen. Ez dira iraganeko kontuak, gaur egun ere hor baitiraute, eta gainera horiei beste eragin berri batzuk gehitzen ari zaizkio. Pasabideen proiektuak, dragatzeak, trenbide-asmo berriak, aurreikusitako hainbat lehengoratze ekimen ez gauzatzearekin batera, erabat galarazten ari dira ingurune honek bere balio eta dinamika naturalak berreskuratzea. Ez dugu ahaztu behar lehengoratzeko ekimen horiek teorian Txingudi babesten duten babes figuren pean onartuak izan direla, hala nola, Plan Berezia, Natura 2000 Sarea (Kontserbazio Eremu Berezi eta Hegaztien Babes Berezirako Gune) eta Hezeguneen Ramsar Nazioarteko Hitzarmena.

Plaiaundiren bihotzean kokatuta dauden kirol instalazioak dira, gaur egun ere, oraindik han baitaude, lehengoratzeko oztopo garrantzitsuena, oso eragin negatiboa baitute. Padura modura lehengoratu behar den lur azaleraren zati handi bat hartu ez ezik, bertako aktibitateak fauna basatiari eragozpen handiak ere eragiten dizkio. Kirol-instalazio horiek eraistea bi hamarkada baino gehiagotan atzeratu da honezkero, nagusiki Irungo Udalaren axolagabekeriaren ondorioz. Instalazio horiek desagertzeko epeak agortzen ari dira, haien aitzakiekin eta elkarte kontserbazionisten pazientziarekin batera. Gainera, ez dirudi gatazke desagertuko denik, instalazio horien lekualdatzea ez baita inolaz ere hurbil ikusten.

Hala ere, Natura burugogorra da; izan ere, gizakia Lurrean agertu baino lehen dagoeneko lanean ari ziren indarrak hor jarraitzen dute orain ere, beren lana egiten. Horrela, hamaika espezietako milaka hegazki Txingudin agertzen jarraitzen dira, bai migrazio aldietan beharrezko pausagunea dutenak eta bai Txingudi negua igarotzeko edo ugaltzeko erabiltzen dutenak.

Txingudiren babesean inplikaturiko administrazio guztien eginkizuna da beharrezko neurri guztiak martxan jartzea Txingudik bere potentzialitate ekologikoak ahal beste garatzeko, hasi Eusko Jaurlaritzatik eta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Irun eta Hondarribiko Udaletaraino. Balio horien garrantziaz kontzientziatuta gauden elkarte eta norbanakoei, ordea, hartutako konpromisoak betetzea etengabe exijitzea dagokigu.

Plaiaundi Txingudiko badiaren erdian dago, baina badira balio handiko beste hainbat alderdi: Higerretik hasita Dunbarrietaraino, Beltzeniako padura, Jaitzubiko ibarra, Bidasoako Irlak eta ibaian gora, Alunda eta Lastaola ibai lurmenak ditugu. Zoritxarrez, ingurune baliotsu horiek bananduta agertzen dira bata bestearekiko, eta beren arteko lotura zaila suertatzen da. Beste aukera batean hurbilduko gara horietara ere.

Plaiaundi bisitatzea hango ibilbideetatik paseatzea baino zerbait gehiago da. Naturzaletasunak bultzatuak, bertan behaketa-ordu asko igarotzen dutenekin lagunduta egiten badugu eta bertako faunak eta florak merezi duten begiruneaz eta patxadaz mugitzen bagara, Plaiaundiko espazioak eta espezieak deskubritu ahal izango ditugu. Eramaten uzten badugu, eguneroko errutina alde batera uzteko aukera izango dugu eta ziurrenik ingurune paregabe honekiko lotura afektibo bat lortuko dugu, babesteko uste sendoa berretsiz.

“Ez da maitatzen ezagutzen ez dena, ez da babesten maitatzen ez dena”


OHARRA: Ibilbidea laua eta erosoa da, eta ez da 2 km-ra iristen, beraz mundu guztiarentzako modukoa da. Eguraldiaren aurreikuspenak kontuan hartu behar dira janzkera egokia aukeratzeko. Prismatikoak izanez gero, eraman itzazu.

Bidasoaldeko Lagunak
Eguzki Bidasoaldea, Ekologistak Martxan, Itsas Enara Ornitologia, SEO/BIrdLife,  Oiasso 2000 Auzo Elkarteen Federazioa eta JM Alquezar, CVC-ko ohorzeko kidea.

Marcha por Plaiaundi con Bidasoaldeko Lagunak


Domingo, 22 de noviembre 2015, de 10:30 a 13:00


¡Por la plena restauración ambiental de Txingudi y su biodiversidad!

En la actualidad, la bahía de Txingudi es el reducto de lo que en sus orígenes fue el delta del Bidasoa. Por su situación geográfico-administrativa desde tiempos históricos, y con mayor agresividad en los últimos años, viene sufriendo el deterioro de sus áreas y valores naturales. El acoso urbanístico, junto a infraestructuras como el aeropuerto, zonas ferroviarias, puertos y carreteras, merman considerablemente su espacio vital. No son cosas del pasado, ya que permanecen en el presente y a las que se suman nuevas amenazas. Proyectos de pasarelas, dragados, ferrocarriles y demás, junto a otras actuaciones de restauración que no se cumplen, están impidiendo que este espacio recobre plenamente sus valores y dinámicas naturales, tal y como está comprometido en cumplimiento de las figuras de protección que rigen sobre el lugar: Plan Especial, Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves) o el Convenio Internacional de Humedales Ramsar.


Uno de los obstáculos que permanece, provocando una grave afección negativa, son las instalaciones deportivas enclavadas en el corazón de Plaiaundi. No solo ocupan una parte importante del terreno que debe revertirse al ecosistema de marisma, sino que además, su actividad es fuente de fuertes perturbaciones a la fauna silvestre. El desmantelamiento de estas instalaciones se lleva postergando desde hace más de dos décadas y, principalmente, es la desidia del ayuntamiento de Irun la que está perpetuando esta situación. Los plazos para la desaparición de estas instalaciones, como las excusas dadas o el aguante de las entidades conservacionistas, se están agotando. El conflicto, lejos de desaparecer, va a subir de intensidad, ya que el traslado de estas instalaciones a otro emplazamiento no tiene visos de hacerse realidad.


La Naturaleza es testaruda, y las fuerzas que desde muchísimo antes de que la especie humana apareciera en el planeta siguen actuando. Así, miles de aves de cientos de especies, siguen apareciendo en Txingudi, desde las que están en paso migratorio a las que eligen nuestro estuario como lugar de invernada o reproducción.


Es obligación de todas y cada una de las administraciones implicadas, desde el Gobierno Vasco, la Diputación Foral y los ayuntamientos de Irun y Hondarribia,  poner todos los medios necesarios para que Txingudi alcance su máxima potencialidad ecológica, y la de asociaciones y amantes concienciados de estos valores, el exigírselo encarecidamente.   


Plaiaundi es el enclave central de la bahía de Txingudi y cuenta con otras zonas: Desde Higer a las “Gemelas”, pasando por Jaizubia, Belcenia, las islas del Bidasoa y aguas arriba, Lastaola y Alunda. Espacios diferenciados y fraccionados a los que podremos acercarnos en próximas ocasiones.


Visitar Plaiaundi es mucho más que pasear por sus senderos. Si lo hacemos acompañados por quienes movidos por la pasión dejan allí miles de horas de observación, con la calma y respeto que merece la fauna que lo habita, podremos redescubrir sus espacios y especies, un remanso en el ajetreo cotidiano y, a poco que nos dejemos llevar, un vínculo afectivo con el lugar y la convicción de protegerlo.


“No se ama lo que no se conoce, no se protege lo que no se ama”


NOTA: El recorrido llano, cómodo y de poco más de 2 Km., es apto para todo el mundo. Conviene estar atentos a las previsiones del tiempo para llevar ropa adecuada. Si tienes prismáticos, llévalos.


Bidasoaldeko Lagunak
Eguzki Bidasoaldea, Ekologistak Martxan, Itsas Enara Ornitologia, SEO/BIrdLife, Federación  AA VV Oiasso 2000, con la colaboración de JM Alquezar, miembro honorario del CVC.

2015-11-09

Behobia eta Oxinbiribil lotzeko bidegorriaren proiektuaren inguruan

2015-10-25

Ante el proyecto que se viene anunciando desde el ayuntamiento de Irun de la creación de un bidegorri que enlace Behobia con Oxinbiribil, queremos dejar clara nuestra postura.

Azken Portuko erribera (Argazkia: Eguzki)

Indiscutiblemente, somos partidarios de potenciar la movilidad no contaminante (peatonal y ciclista) así como del derecho ciudadano al acercamiento, conocimiento, uso y disfrute del entorno natural y la práctica de actividades de ocio saludables. Pero esto no entra en contradicción con el hecho de oponernos al trazado que se proyecta para este bidegorri por las razones que exponemos a continuación y de la forma más resumida posible:

En uno de sus tramos se pretende que se apoye en el cauce del río, siendo este Zona de Especial Protección perteneciente a la Red Natura 2000 de Txingudi. Recordemos que cualquier actuación en estos espacios protegidos debe estar encaminada a preservar o restaurar los valores por los que fue designada y, evidentemente, urbanizar esta zona va en la dirección opuesta.

El documento de gestión que rige para este espacio protegido determina que esta zona debe ser regenerada para que vuelvan a desarrollarse allí los hábitats propios de la ribera del río.

Es engañoso plantear que la afección negativa sobre el espacio protegido es pequeña y calificarla como “blanda”. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha emitido una sentencia que anula la autorización dada por el Gobierno de Navarra a un proyecto en espacio Red Natura 2000. Pese a que los promotores alegaban que tan solo afectaba a un 0,25 % de la ZEC, en la sentencia se explicita: “la afección es a la integridad de la totalidad”.

La Agencia Vasca del Agua, URA, encargada de la protección del medio hídrico en Euskadi, ha manifestado su desacuerdo con el proyecto por la afección al cauce del Bidasoa. En el propio estudio del proyecto de este bidegorri ya se reconoce que puede alterar las corrientes, la morfología de la ribera y que ocupa espacio de la Red Natura 2000.

Pero es que, además, el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, diseña un trazado diferente para este bidegorri que no invade la Zona de Especial Conservación.

Pretender ampararse en que, comparativamente a la pasarela construida en Hendaia el bidegorri supone un impacto mínimo, no es argumento aceptable ya que, en rigor, lo proyectado desde Irun incrementa la afección negativa sobre el estuario por efecto sinérgico o de acumulación.

Queremos que la ciudadanía de Irun conozca esta situación y que el gobierno municipal recapacite y opte por el trazado más respetuoso y amable, acorde a las normativas de protección de nuestro estuario y, al tiempo de evitar conflictos innecesarios, demuestre su comprometida colaboración en la defensa y protección de la integridad de Txingudi.


Bidasoaldeko Lagunak

Eguzki Bidasoaldea, Ekologistak Martxan, Itsas Enara OE, SEO/BirdLife, Federación AA VV Oiasso 2000

2015-11-05

Juzgado y condenado por matar a tiros un halcón peregrino

Pues sí, ya hay sentencia, y ha sido condenatoria. Itsas Enara Ornitologia Elkartea, acusación particular en este sumario, en el que ha estado asesorada y representada por el letrado Oscar Padura, se congratula por el resultado, aunque subraya que no es de recibo que hayan tenido que transcurrir más de cuarenta años desde que se protegieron las rapaces para que se celebre el primer juicio, siendo como son estos episodios recurrentes y en absoluto ocasionales.


Los hechos se produjeron el día 20 de mayo de 2014, es decir, fuera del período hábil de caza, en Atotxa Erreka, una zona periurbana pero urbanizada de Donostia. El acusado, colombófilo y cazador, salió de su casa al jardín tras advertir que sus palomas estaban siendo atacadas por una rapaz, tomó una de sus tres escopetas y disparó. Mató al halcón, que cayó a plomo.

Una pareja de paseantes se acercó al ave que acababa de caer, esperando encontrar una paloma, pero se encontraron un ave de una especie protegida, y avisaron a las autoridades. Dio la casualidad de que en las inmediaciones patrullaban unos agentes de la Guardia Municipal, quienes dieron fe de lo sucedido y tomaron las primeras declaraciones, inspeccionaron el lugar y recogieron y custodiaron las pruebas, lo que a la postre ha resultado ser crucial. A todos ellos, particulares y servidores públicos, nuestro más profundo agradecimiento.

El acusado, pese a que en un primer momento negó los hechos, más tarde admitió haber disparado y matado al ave, aunque sin intención; por ello, en el juicio se trataba de dilucidar esa cuestión. Según nuestro punto de vista, no hay duda de que no se mata sin querer a un halcón en vuelo sin apuntarle directamente. El hecho de que el cuerpo conservara nada menos que 17 perdigones (otros lo atravesaron y se perdieron) muestra asimismo que el disparo le alcanzó de lleno.

No se acusaba de delito contra la seguridad por disparar un arma de fuego desde una finca urbana, ni tampoco la cuestión administrativa relativa a cazar especies protegidas y fuera del período hábil; esto tendrá que perseguirlo la Diputación, no la justicia.

Nosotros pedíamos dos años, la fiscalía uno, y la defensa la libre absolución. Se ha negociado y hemos aceptado un arreglo, por lo que la sentencia se ha dictado ya y es firme.

Han sido seis meses de prisión, eludible mediante el pago de una multa de 12 meses a razón de 10,00 € diarios, más una indemnización a favor de la DFG, quien fijó su cuantía, de 3.606,06 €, más una inhabilitación de 3 años para cazar y para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la fauna.

Es de subrayar que la valoración dineraria del ave procede de lo comunicado por Diputación. Salta a la vista que urge una actualización inmediata de esas cantidades, ya que son claramente insuficientes.

Itsas Enara muestra su satisfacción y espera que esta condena siente precedente y contribuya a atemperar los ánimos de la gente poseedora de armas de fuego cuando se sientan tentados de atentar tan vilmente contra nuestro patrimonio vivo.

2015-11-03

Ulian tirorik ez!

Mendian arduraz, lasai eta seguru disfrutatzeko eskubidearen alde

Urteetan, ehiza arazo handia izan da Ulian disfrutatzeko. Azken urteotan, berriz, arazo hori desagertuta, herritarrok askoz lasaiago ibil gaitezke parke periurbano horretan.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Ulia segurtasun-eremu izendatu eta, horren ondorioz, bertan ehiza egitea debekatu zuenez geroztik, parkean disfrutatzeko baldintzak askoz hobeak dira ehiztari ez garen gainerako erabiltzaileontzat. Eta ez da begi-bistatik galdu behar ehiza egiten ez dugun erabiltzaileok gehien-gehienak garela. Gainera, ehiza bertan behera geratu izanak mendiak dituen natura-balioei ere on egin die, jakina.

Ulia irla natural bat da porlanaren erdian, oso populatuta dagoen eskualde batean. Orain askoz lasaiago disfrutatu dezakegu lehen baino, ehiza-denboraldian tiroak etengabeak zirenean baino, alegia.

Zoritxarrez, hobekuntza hau, nabarmen-nabarmena Uliako erabiltzaile gehien-gehinontzat, bai Oarsoaldeko eta Donostiakoentzat, bai kanpotik gero eta gehiago datozenentzat ere, arriskuan dago.
Ehiza Federazioak Pasiako Udalari Ulian ehiza berriro baimentzeko eskatu dio, Pasaiako barrutian, behintzat.

Deialdi hau egin dugun talde eta elkarteak Uliaren hainbat erabiltzaile tipo ordezkatzen ditugu… inguruko herri eta auzoetako bizilagunak, ekologistak, mendizaleak, naturzaleak, ikas-zentroak, kirolariak… Uliaren ingurunearen defentsak, bere osotasunaren, eta Ulia arduraz, lasai eta seguru disfrutatzeko eskubidea dugun konbentzimenduak batzen gaitu.

Gure ustez, herritarron interes orokorrak talde jakin baten interesen gainetik egon beharko luke, kasu honetan, ehiztarien interesen gainetik. Izan ere, argi eta garbi ikusten dugu ehizak ez duela lekurik Uliako parkean.

Agerraldi honen bidez, Pasaiako Udalari eskatzen diogu interes orrokorra interes partikularren gainetik jartzeko eta, ondorioz, Uliak tirorik gabe jarrai dezala lan egiteko.

Gogoratu nahi dugu azkenaldion Ulia sustatu nahi dela, ez bakarrik oso populatuta dagoen eskualde baten birika gisa, baizik eta baliabide turisko gisa (horra hor Bi Badien arteko Ibilaldia) edota Donejakue Bideko zati gisa (gogoan izan 12.000-15.000 lagun inguruk egiten dutela urtero Iparraldeko Bidea, orain dela gutxi Mundu Ondare izendatutakoa). Gauzak horrela, Ulian ehiza berriro baimentzea zeharo inkoherentea litzateke, mendiaz lasai eta seguru disfrutatzeko aukeren kontra egitea bailitzateke, baita balio naturalen kontra egitea ere.

Espero dugu Pasaiako alkate eta zinegotziek zentzuz jokatuko dutela eta Ulian lasai eta seguru disfrutatzeko eskubidearen kontra egingo ez dutela. 

Pasaia 2015-10-29


Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa, Club Vasco de Camping, Eguzki, Ekologistak Martxan, Haritzalde, Herri Ametsa Ikastola, Itsas Enara, Seo-Donostia, Trintxer K.A. Ciclismo de Montaña, Ugatza, Uliako Auzo Elkartea, Uliako Lagunak.

Harremanetarako telefonoa: 647698347 (Karlos Murua)

¡No más tiros en Ulia!

Por un disfrute responsable, apacible y seguro del monte

En los últimos años, los ciudadanos estamos teniendo la ocasión de disfrutar de Ulia sin las molestias y perturbaciones que históricamente ha generado la caza en este parque periurbano.

La decisión de la Diputación Foral de Gipuzkoa de declarar Ulia zona de seguridad y, por tanto, prohibir la caza ha significado sin duda una mejora en las condiciones de disfrute por parte de los usuarios no cazadores, que somos la inmensa mayoría, así como una menor presión para los valores naturales que atesora el monte, lo que también es positivo, lógicamente.

De esta manera, Ulia, una asombrosa isla en medio de una amplísima zona urbana densamente poblada, se ha convertido en un lugar apto para disfrutar del entorno natural de una manera mucho más apacible que antes, cuando, durante la temporada, el sonido de los disparos era constante.
Desgraciadamente, esta mejora evidente para la mayoría de los usuarios de Ulia, tanto para los de Oarsoaldea y Donostia como para los visitantes, cada vez más numerosos, está en peligro.
La Federación de Caza ha solicitado al Ayuntamiento de Pasaia que se vuelva a autorizar esta práctica en los terrenos de Ulia pertenecientes al término municipal.

Los colectivos que hemos hecho esta convocatoria representamos a diferentes sectores, vecinales, ecologistas, mendizales, naturalistas, escolares y deportistas. Nos unen la defensa del medio natural de Ulia en su integridad y la convicción de que tenemos derecho a disfrutarlo de forma responsable y sin sobresaltos.

Consideramos que los intereses generales de los ciudadanos respecto al derecho a disfrutar del medio natural sin molestias ni peligros deben estar por encima de los intereses de un colectivo concreto, en este caso, el de los cazadores. Y, en ese sentido, tenemos claro que en un parque como Ulia, hoy por hoy, no hay lugar para practicar la caza.

Es por ello que, mediante esta comparecencia, solicitamos al Ayuntamiento de Pasaia que priorice el interés general y no abogue por el retorno de los tiros y los cazadores a Ulia.

Hacemos notar que, en un momento en que Ulia se pretende potenciar, no ya solo como un pulmón de una zona urbana densísimamente poblada, sino incluso como recurso turístico, a través del Paseo entre las dos Bahías, o como vía de paso del peregrinaje a Santiago (el Camino del Norte, recientemente declarado Patrimonio Mundial, lo vienen recorriendo anualmente entre 12.000 y 15.000 peregrinos), volver a autorizar la caza supondría un contrasentido, porque iría en detrimento de la calidad de las posibilidades de disfrute y de seguridad de los usuarios no cazadores y de los activos naturales del monte.

Esperamos que quienes integran la Corporación pasaitarra hagan gala de ecuanimidad y sentido común y no cercenen el derecho que asiste a la inmensa mayoría de los ciudadanos a disfrutar de Ulia tranquilamente

Pasaia, 29-10-2015


Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa, Club Vasco de Camping, Eguzki, Ekologistak Martxan, Haritzalde, Herri Ametsa Ikastola, Itsas Enara, Seo-Donostia, Trintxer K.A. Ciclismo de Montaña, Ugatza, Uliako Auzo Elkartea, Uliako Lagunak.

Teléfono de contacto: 647698347 (Karlos Murua)

2015-10-22

Leiothrix lutea ¿nueva especie reproductora en Gipuzkoa?

La reciente observación de un grupo de 8 ruiseñores del Japón en un bosque alejado de cualquier núcleo urbano del bajo Bidasoa nos ha animado a hacer una entrada sobre la especie.

El ruiseñor del Japón (Leiothrix lutea) es un paseriforme originario del continente asiático, se distribuye a lo largo de la cordillera del Himalaya y por el centro y sudeste de China, estando presente también en el norte de Myanmar (Birmania) y de Vietnam, utilizado como especie ornamental ha sido introducido intencionada o no intencionadamente en Japón, Hawái e isla de la Reunión, donde ya hay núcleos reproductores establecidos.


En Europa también hay poblaciones reproductoras estables en Italia y Francia, en Cataluña también hay un núcleo reproductor asentado a finales del siglo XX en la Sierra de Collserola, cuya población se estima en unas 50-100 parejas reproductoras y ocupa hábitats forestales relativamente poco perturbados.

Pero es en Francia, en la región del Béarn (Pyrénées-Atlantiques) y a lo largo de la Gave de Pau donde tenemos a la población europea más consistente: en 2007 se estimaba una población de 2.000-5.000 ejemplares bien establecidos y en expansión. De hecho ya hay parejas reproductoras en Iparralde, muy cerca de la frontera con Navarra y Gipuzkoa.

Recientes observaciones de al menos dos grupos en Plaiaundi (Irún) y parque de Cristina Enea (Donostia), junto con la antes mencionada del norte de Navarra, nos hacen pensar que pronto seremos testigos del asentamiento de las primeras parejas reproductoras en Gipuzkoa; incluso podríamos tener ya alguna no detectada. La observación que comentamos al inicio de esta entrada se produjo el día 17 de octubre pasado.

La belleza del ruiseñor del Japón (Leiothrix lutea) no nos tiene que hacer olvidar que es una especie alóctona y que su llegada podría afectar de alguna manera a especies autóctonas, desplazándolas en algún caso.

En estos casos como en otros queda patente que una naturaleza bien equilibrada, con poblaciones de especies autóctonas en buen estado, con poblaciones de rapaces bien estructuradas, etc. pueden frenar la expansión de especies invasoras, las cuales por lo común se hacen fuertes en ambientes desnaturalizados y alterados por la actividad humana.

-------------------------------
Addendum:

Nos informa Jorge-Gonzalez-Esteban de la observación de un ejemplar en un punto del valle del Bidasoa, muy cerca de las observaciones anteriores, el día 6 de octubre pasado. El animal activó una cámara de fototrampeo, por lo que es posible que hubiera más ejemplares fuera del encuadre. Jorge nos ha facilitado asimismo unas imágenes:
 

Referencias

Azkue, I. S., Michelena, P. L., Esparcia, J. F., & Belzunce, J. A. (2014). "Observación de leiotrix piquirrojo Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) en Irún. Nueva especie de ave exótica en Gipuzkoa." Munibe Ciencias Naturales. Natur zientziak, (62), 145-151.

Invasiber - Espeies exóticas invasoras de la península ibérica. http://invasiber.org/fitxa_detalls.php?taxonomic=10&id_fitxa=97

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage: La faune exotique en Aquitaine - Leiothrix jaune (Leiothrix lutea). http://faune-exotique.oafs.fr/fiche-espece/1110

Faune Aquitaine - mapa de distribución. http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30015

 

2015-09-30

Dia de las aves 2015

El próximo domingo 4 de octubre, Itsas Enara O.E. celebrará en Plaiaundi el día de las aves, como viene realizando los últimos 20 años, incluso con anterioridad a que se alcanzara el estatus actual de conservación de este espacio.
Los eventos que la organización ha pensado para ese día son:
  • Colocación de puntos estratégicos de observación de aves para todos los interesados
  • Conferencia: Los pájaros carpinteros en Gipuzkoa. Distribución del pico mediano en Gipuzkoa
A partir de las 10h de la mañana, los socios de Itsas Enara O.E. nos colocaremos con la óptica adecuada distribuidos en los principales lugares del parque y a todo aquel que se acerque se le irá explicando las aves que puedan estar observándose en esos momentos.
 
A las 12h30 Itsas Enara O.E. ofrecerá una conferencia en el centro de interpretación de Plaiundi que constará de dos partes. Una primera parte divulgativa donde se expondrán todas las especies de pícidos que se pueden observar en Gipuzkoa, sus características, reclamos, biología, distribución. Y una segunda parte donde se presentará el estudio realizado en 2015 por esta asociación, sobre la distribución del pico mediano en Gipuzkoa.
 
Igualmente Itsas Enara O.E. reivindica junto con Bidasoaldeko Lagunak terminar con la recuperación de Plaiaundi, sacando las instalaciones deportivas existentes en este entorno protegido.
 
 

2015-05-20

Lanbroa Zubieta gainean
Iruneko Zubieta 2015 maiatza 

Irungo kirol instalazio berria Zubietako eremuan eraikitzen bada, bertako ingurune balioak galtzeko arriskua dago. Hori dela eta, Bidasoaldeko lagunek gaiaren inguruko iritzia ematen dute ondorengo testuan:

Arrautza guztiak otar berean jartzeak kolpe batean denak galtzeko arriskua onartzea suposatzen du. Merkataritzan ere, egokia izaten da bezeroen aniztasuna bermatzea salerosketa bezero mota bakar baten menpe ez geratzeko. Tira, espazio publikoek ere, larrialdiko irteerak eduki behar dituzte eta itsasontziek salbamendu-txalupak. Hau horrela izanik, nekez uler edo onar daiteke Plaiaundiko kirol instalazioak birkokatzeko soil soilik Zubietako aukera aurreikustea. Arbesen aparkaleku bat eraikitzeak edo Irunvik San Miguel-Anakan lursailak erosteak, orain arte planteatu diren alternatibarik bideragarrienak bertan behera uzteko asmoa erakusten dute, Zubieta aukera bakarra modura utziz.

Zubietako eremua, hiria eta Jaitzubiko babesgunearen arteko amortiguazio eginkizun garrantzitsua betetzeaz gain, oraindik jatorrizko padura bezala berreskura daitekeen alderdi bakanetakoa da eta gainera, babestutako espezieak bertan bizi dira. Bertan kirol instalazioak eraikitzeak eginkizun eta balio horiek suntsituko lituzke. Baina, oso garrantzitsuak izan arren, ez dira horiek atletismo pista eta rugby zelaia birkokatzeko Zubietako aukeraren gainean dauden lanbro bakarrak.

- Paez jaunak egindako adierazpenak kontuan hartuz, berriki jakin dugu Irungo Udalak eremu horretarako aurreikusitakoa, kirol instalazioak barne, ez dela bateragarria Lurralde Plan Partzialarekin (LPP).

- Kirol instalazioak ez dira modu isolatuan burutu daitekeen aktuazioa, izan ere Miramongo  teknologi parkearen zabaltzea izango litzatekeen teknologi eremu baten eraikuntzarekin lotuta baitago. Dagoeneko, Eusko Jaurlaritzako Sailburua den Tapia andereak zabaltze horretaz hitz egitean, epe ertain edo luzerako asmoa dela aitortu badu eta lursail gehienen jabea izateaz gain, horretan eskumenak dituen Gipuzkoako Foru Aldundiak, Zubietako aukera sostengatzen duen Hiri Hitzarmenari alegazio bat aurkeztu badio, ez dirudi Zubietako aukera epe laburrean gauza daitekeenik.

- Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa eta Ingurumen Sailak kirol instalazioak berkokatzeko aukerei buruz idatzitakoaren arabera, Txingudiko Plan Zuzentzaileak jasotako aukeren alderaketan, Zubietakoa da, Olaberrikoarekin batera, ingurumen eta lurralde eraginik handiena erakusten duena (14 puntu. Arbesek, berriz, 10).

- Arautze orokorretan (R.3), itsasadarren BBE/HBEB kasuetan, 200 metroko Babespen Eremu Periferikoa ezartzen da kanpoko mugatik hasita. Jaitzubiaren kasuan, eremu periferiko horrek kirol instalazioak eraikitzeko erabili nahi den alderdiaren ia azalera osoa hartzen du.

- Kirol instalazioak eraiki nahi diren espazio fisikoa, Bidasoako Ospitalea eta G-636 errepidearen artekoa, Jaitzubia errekaren Ur Jabari Publikoaren eremu modura behin betirako izendatzearen zain dago. Errepidearen azpitik errekak egiten duen zatia ubide naturala oztopatzeagatik gorantz uholdeak eragiten duen toki kritikotzat onartuta dago. Arazo honen konponbideak nahitaez ekarriko du kirol instalazioak berkokatzeko eremua uholdeak zabaltzeko alderdia izendatzea.

Iruneko  Zubieta2 2015 maiatza

Soilik idatzi honetan aipatutakoak kontuan hartuz, Zubietaren gainean dagoen lanbroa hodei beltza dirudi. Hurrengo hauteskundeetatik aterako den korporazio berriak arazo larri eta luze hau koherentziaz eta erabakitasunez landuko duela sinistu nahi dugu. Bestela, 2019ko uztailean, “0 alternatiba” onartu behar izateko aukera handiak daude, Irun eta kirol taldeak atletismo pistarik eta rugby zelairik gabe utziz.

BIDASOALDEKO LAGUNAK:
Eguzki Bidasoaldea antinuklear eta ekologista, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ekologistak Martxan Gipuzkoa, SEO/BirdLife, Federación AA.VV. OIASSO 2000 auzo elkarteen federazio, Jaizkibel Defendadezagun Taldea.

Bidasoaldean, 2015eko maiatzaren 13an

2015-05-14

Brumas sobre Zubieta

Finca Zubieta -Hondarribia-Bidasoaldeko Lagunak.- Poner todos los huevos en el mismo cesto supone aceptar el riesgo de perderlos todos de un golpe. Comercialmente también es acertado diversificar la clientela evitando la dependencia del negocio sobre un solo cliente. Vamos, que hasta los establecimientos deben contar con salidas de emergencia o los barcos con botes salvavidas. Siendo esto así, resulta difícil de entender, y aceptar, que un asunto como la reubicación de las instalaciones deportivas de Plaiaundi se fíe, sola y exclusivamente, a Zubieta.

Un aparcamiento en Arbes o la adquisición de parcelas en San Miguel-Anaka por Irunvi, parecen anular las alternativas más viables hasta ahora propuestas, dejando como única opción Zubieta.
La zona de Zubieta viene funcionando como espacio de amortiguación entre la zona urbana y el espacio protegido de Jaizubia, siendo además uno de los pocos con posibilidades de restauración al medio marismeño original y que alberga especies protegidas. La construcción allí de las instalaciones deportivas acabaría con estas  funciones y valores. Pero no son estas, pese a su indudable importancia, las brumas que aparecen sobre Zubieta como posible ubicación de la pista de atletismo y el campo de rugby.

- Recientemente descubrimos que, a tenor de las declaraciones del Sr. Páez, es incompatible el Plan Territorial Parcial (PTP) con lo proyectado para este espacio por el ayuntamiento irunés, incluyendo las instalaciones deportivas.

- Las instalaciones deportivas no son una actuación aislada, ya que están vinculadas a la construcción de un polígono industrial tecnológico, conocido como la ampliación de Miramon. Si ya la consejera del Gobierno Vasco, Sra. Tapia, habla de él a medio y largo plazo, resulta que la Diputación Foral siendo propietaria de una gran parte de los terrenos afectados por el proyecto además de institución competente en la materia, ha presentado una alegación al Convenio Urbanístico en el que se sustenta la opción de Zubieta para las instalaciones deportivas.

- El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral aporta unas notas sobre las alternativas del traslado de las instalaciones deportivas, en las que en la comparativa entre las distintas alternativas que, en principio, recogió el Plan Director de Txingudi, Zubieta, junto a Olaberria, es, de todas, la que mayor afección negativa ambiental/territorial genera (14 puntos sobre los 10 de Arbes, solo como ejemplo).

- En las Regulaciones generales (R.3) se establece una Zona Periférica de Protección de las ZEC/ZEPA de estuarios de 200 metros contados desde su límite exterior. Esta zona periférica cubre la práctica totalidad del espacio que se pretende destinar a las instalaciones deportivas.

- El espacio físico donde se pretenden asentar estas instalaciones deportivas, la zona de huertas entre el Hospital del Bidasoa y la carretera G-636, está pendiente de aprobación definitiva como zona de Dominio Público Hidráulico de la regata de Jaizubia. El paso de esta regata bajo la citada carretera está identificado como un punto crítico que obstaculiza el cauce natural y provoca inundaciones aguas arriba. La solución a este problema deberá pasar por la zonificación como área de expansión de las avenidas, justamente en el espacio donde se pretenden construir las instalaciones deportivas.

Con tan solo estas consideraciones, la brumas sobre Zubieta más parecen negros nubarrones. Esperamos y deseamos que la nueva corporación y equipo de gobierno que surja de las próximas elecciones sepa afrontar con decisión y coherencia este grave y dilatado problema, antes de tener que asumir la “alternativa 0”, en julio de 2019, y dejar a Irun y los clubs deportivos sin pistas de atletismo ni campo de rugby.

BIDASOALDEKO LAGUNAK:
Eguzki Bidasoaldea antinuklear eta ekologista, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ekologistak Martxan Gipuzkoa, SEO/BirdLife, Federación AA.VV. OIASSO 2000 auzo elkarteen federazio, Jaizkibel Defendadezagun Taldea.2015-05-06

Gipuzkoako Biodibertsitatearen Kontseilua, azkenean sortua

Legealdiaren bukaeran, ia garaiz kanpo, baina agindutakoa bete du Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendiak eta Natura Ingurunea saileko zuzendaritzak: arlo horretan adituak direnekin eta administrazioetako zein gizarte eragileen parte-hartze zabalarekin mahai teknikoa osatzea (apirilaren 14an Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluan).

Legealdia hasi bezain pronto Gipuzkoako Natur Taldeek egindako eskaera izan da hau. Legealdi honetan onartu den ekimenik garrantzitsuena da gure ustez Landa Garapeneko azpisailari dagokionez, eta kargua hartu eta berehala agindu zuten aldaketaren bidean eman den aurrerapausorik handiena, ezbairik gabe.

Izan ere, gure ustez, orain gutxi arte Gipuzkoako Aldundiak zenbait lobbyren (egurzaleak, ehiztariak, kudeaketaren “aditu” diren enpresa zenbait …) mesedean egituratu dituen erabakiak hartzeko, parte-hartzean eta gardentasunean oinarrituko den aholkularitza-organoa (Bioaniztasunaren Kontseilua) sortu da. Mahai tekniko hau osatzea ezinbestekoa da, beraz, sail horren kudeaketa arduratsua eta eraginkorra egiteko.


Zuzendaritza horretatik Mendien Araua aldatzeko egindako ahaleginak erakutsi bezala, ondare publikotik irabazi pribatuak lortzea lehenesten diren politikak bultzatu dira gaurdaino, eta horretan onuradun izan diren enpresek eta partikularrek gogor egi(te)n diote politika horiek aldatzeko edozein ekimeni.

Egurzaleen lobbya izan da eragilerik gailena borroka horretan, baina ez da ulergarriagoa EHNE-Gipuzkoa eta ENBA nekazal sindikatuen jarrera. Lehen sektorea gure herrian nola dagoen ikusita, politika horien aldaketak eskatzen ditugunon artean aliatuak bilatzeko ahalegina egin beharko luketelakoan gaude, sektorearen etengabeko gainbehera erakusten duen status quo horren defentsa egiteari utzita.

Natur kontserbazionistak gara, ondare naturalaren kontserbazioa, eta ahal dela berreskurapena da gure helburua. Baina, badakigu hori ezinezkoa dela landa-eremuan bizi eta lan egiten dutenen lankidetzarik gabe. Pentsamendu horri erantzuteko sortu zen Europan Natura 2000 sarea 1992ko maiatzaren 21ean ezarritako 92/43/EEE zuzentarauak sortua. Habitat Naturalen eta Fauna eta Flora Basatiaren Kontserbazioa izena eman zitzaion zuzentarau haren xedea da Europan mehatxatuen dauden habitat eta espezieen biziraupena bermatzea epe luzera, gizakiak eragindako biodibertsitate-galera gelditu eta ekiditeko. Zuzentarauak argitzen du, bestalde, xede hori garapen jasangarriaren bidetik baino ezin dela gauzatu.

Europar Batasunak natura babesteko garatu duen erremintarik eraginkorrena da Natura 2000 sarea. Tokian tokian behar bezala garatzeko ezinbestekoa da ingurune naturalean eta fauna eta flora basatian adituak direnen iritziak eta jakintza kontuan hartzea ez ezik, landa eremuaren kudeaketan txertatzea ere. Horretarako sortu da Bioaniztasunaren kontseilua, mahai tekniko horrek izan behar duelako Gipuzkoako bioaniztasunaren kontserbazioaren kudeaketaren ardatza.

Denon ardura da jaso dugun natur ondarea zaintzea; gurea ez ezik, datozen belaunaldien bizimodua ere kaltetu gabe. Ondorioz, kontseilu hau eraginkorra egiten laguntzea eskatzen diegu datozen egunetan kanpainari ekingo dioten ALDERDI POLITIKO GUZTIEI, naturaren eta ingurunearen defentsa hartuko dituzten konpromisoen zerrendara gehituz.

Gipuzkoan, 2015eko apirilaren 29an

Sinatuta:
Itsas Enara OE 
Arkamurka Zarauzko NT
Eguzki 
Mutrikuko NT
Herrio Orioko NT 
Ugatza OE
Ekologistak Martxan 
Zumaiako NT
Erkaxo Azpeitiko NT 
Katamarrua Zestoako NT
Landarlan Goierriko NT 
Ondarroa 12 milia
Haritzalde Naturzaleen Elkartea 
Okil Beltzak Elgoibarko NT
Osina Natur Taldea

2015-04-29

Censo de acuáticas invernantes en Gipuzkoa, 2014

En este documento es posible descargar el censo de acuáticas invernantes en Gipuzkoa del año 2014. Debemos agradecer a Gobierno Vasco la financiación de este censo para la CAPV y a Hazi S.A. la organización y coordinación del mismo. Igualmente debemos agradecer a la Excma. Diputación de Gipuzkoa los datos aportados que se encontraban en su poder y a todos los participantes, este año 30 personas que voluntariamente han aportado su tiempo y su trabajo de campo, en su mayoría miembros de Itsas Enara O.E. pero también de los grupos Arkamurka Natur Taldea, Zumaiako Natur Taldea y Saiak. En cuanto a los resultados obtenidos, como se aprecia en el informe, se han censado 23 humedales gipuzkoanos, obteniéndose 44 especies diferentes y contabilizándose 10.578 aves. Son los láridos el grupo más numeroso destacando la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y donostialdea la zona con mayor número de individuos censados, precisamente por ser en su entorno donde mayor número de patiamarillas invernan. Sin embargo, el lugar con mayor riqueza por la variedad de especies que alberga como invernante es sin ningún genero de dudas Txingudi con 40 especies censadas y repartidas en una amplia variedad de acuáticas, ardeidas, colimbos, láridos, anátidas, limícolas, etc.
 
 

Agachadiza común. Autor Josemari Gimón

 

2015-03-17

Posible 'mega-rareza'. ¿El pito real?

Hace unos días en el valle de Baztan, tuvimos la suerte de que un pito real se posase a poca distancia de nosotros. Inmediatamente nos llamó la atención la máscara negra, lo que le identificaría como Picus viridis viridis.
El pito real es un ave bastante común que presenta en Europa dos subespecies fácilmente reconocibles en el campo. La nominal, el pito verde europeo  (Picus viridis viridis)  ocupa gran parte de Europa y presenta una evidente máscara negra que la distingue del Pito real ibérico (Picus viridis sharpei), con una distribución restringida a la Península ibérica. Aunque en listado oficial de SEO todavía se mantienen como subespecies, en casi todos los listados internacionales de referencia ya aparecen como dos especies separadas (Birdlife internacional, UICN, Avibase, Duch Birding...), por lo que es esperable que a corto plazo el pito ibérico sea reconocido como una nueva especie endémica de la península, como es el caso del águila imperial ibérica o el rabilargo ibérico.

Pîto real iberico macho
Macho de Pito real en Ordesa. Autor Josemari  
Pito Real hembra
Pito real hembra en Arcachon. Autor Eduardo Loma.

En este caso la separación en dos especies diferentes supone que la nominal sea la rareza a nivel peninsular, ya que como veremos, el límite meridional de su distribución no alcanza la península, ya que los Pirineos marcarían el límite de distribución de los dos taxones (especie-subespecie). Entrando un poco en detalle, nos encontramos que en los Pirineos Orientales, el pito ibérico "salta" la barrera pirenaica y entra en el Languedoc llegando al departamento de Aude (más de 100 km al norte de la frontera). En el área pirenaica el pico ibérico se comporta como una especie de montaña, ocupando las dos vertientes y desplazando al pito europeo a las zonas de baja altitud de la vertiente norte. Por ejemplo, tanto en Ordesa en la vertiente mediterránea, como en Gavarnie, al otro lado de la divisoria hay picos ibéricos, mientras que en Lourdes, en el piedemonte ya aparece el europeo. En el extremo occidental de los Pirineos se señala que el límite de distribución del sharpei estaría a  la altura de Baiona. Hasta donde sabemos, los pitos reales de Gipuzkoa y del norte de Navarra son sharpei, sirva de ejemplo las fotos del magnífico blog de Xabier Mendarte y las del blog del elcamperoinquieto. En cambio los pitos reales que hemos observado en las Landas presentan la máscara negra lo que los identifica como P. v. viridis. Todo indica que el pito europeo se queda al norte de los Pirineos, mientras que el ibérico no tiene una distribución exclusivamente ibérica y además de las dos vertientes pirenaicas ocupa una franja en el piedemonte de la cara norte, esta franja es más estrecha en la zona occidental (de carácter atlántico) mientras que en el extremo oriental, claramente mediterráneo, llega bastante más al norte. 
Ante lo que consideramos una cita interesante consultamos con el ornitólogo francés Georges Olioso, experto en la especie. Tras analizar las fotos descarta que sea  un pito ibérico, aunque señala que cabe la posibilidad de que sea un híbrido. En la zona francesa de Languedoc existe una estrecha franja donde se han observado ejemplares que presentan características intermedias entre los dos taxones. Los análisis genéticos han confirmado que se trata de híbridos que comparten genes de las dos (sub)especies.

Pito real
Posible hembra de pito real europeo en Baztan. Autor Lukas Arbeloa.
 En cualquier caso, sea un viridis puro o un híbrido, se confirmaría la presencia del pito verde europeo al sur de lo que se ha considerado su área de distribución y en una zona que estaría ocupada por una (sub)especie distinta. Además, esperaremos el veredicto del Comité de rarezas, sería una de las primeras citas de la especie en la península (Gorka Gorospe nos indica que se detectó una pareja reproductora hace algún tiempo, también en Navarra).
Animamos a pajareros y ornitólogos a que presten atención a los pitos y traten de determinar la (sub)especie cuando detecten algún ejemplar. Puede aparecer alguna sorpresa  y es necesaria información sobre su status en el extremo más occidental de los Pirineos. Dejamos un enlace sobre un par de artículos interesantes sobre identificación. Además los twichers, listeros, competidores del Bigyear y gente parecida, cuando se acepte oficialmente el split tendrán la oportunidad de tachar una nueva especie, posiblemente la más escasa entre las reproductoras a nivel peninsular.
Hay más información sobre la especie en los siguientes enlaces::
http://aves-extremadura.blogspot.com.es/2013/09/pito-real-iberico-otra-nueva-especie.html

2015-03-01

Lluvia de gaviotas

El temporal de los últimos días ha batido récords de precipitaciones, pero además ha acabado con la "sequía" de gaviotas y otras aves marinas que hemos tenido por la costa gipuzkoana este invierno. El pasado miércoles 25, las olas dejaban en la playa de la Concha el cadáver de un calderón (los servicios de limpieza retiraron diligentemente en menos de 2 horas desde su llegada). Junto al calderón se posaron unas cuantas gaviotas y entre ellas un gavión primer invierno anillado en la Isla de Ré (costa atlántica francesa a la altura de La Rochelle) que estuvo un rato alimentándose de un resto del maltrecho cetáceo.

Calderón orillado en la playa de La Concha. Autor Javier Ferreres.Gavión atlántico en la playa de La Concha. Autor Xabier Saralegi.

Al día siguiente empezaron los avistamientos de gaviotas interesantes, en Getaria Asier Aldalur avisó de la presencia de una gaviota polar de 1er invierno, ¡por fin una gaviota "blanca"!, en Plaiaundi Alfredo Herrero informó de una cana y una Delaware juntas, pero la gran noticia fue la gaviota de Franklin (Larus pipixcan) que Itziar Gutierrez detectó en Plaiaundi por la tarde. Estas observaciones, sobre todo la última, podrían eclipsar la importancia de la concentración de gaviotas cabecinegras que se ha producido en la desembocadura del Urumea.
Gaviotas cabecinegras descansando en la desembocadura del Urumea. Autor Xabier Saralegi.

Ese mismo día, el jueves, con unas condiciones de visibilidad pésimas, habíamos contado al menos 300 individuos repartidos entre los que descansaban posados en las rocas del río enfrente del hotel María Cristina y los que se alimentaban en las balsas de detritus que se formaban en la desembocadura del río, frente a los espigones dela Zurriola y el nuevo del paseo de Salamanca. Se podía observar a placer individuos en plumajes de primer y segundo año adultos en invierno y otros con la capucha negra completa (preciosos). También varios ejemplares anillados con orígenes diversos: Francia, Alemania, Bélgica... 


Gaviotas cabecinegras alimentándose junto a otras gaviotas frente al Paseo Nuevo. Autor Xabier Saralegi.

En el mar por toda la zona teñida de marrón por los arrastres del río se movían muchas más gaviotas, aunque imposible cuantificar su número e incluso resultaba difícil determinar la especie, las olas, la lluvia, el viento y los chubascos constantes limitaban la visibilidad. En el barullo de cabecinegras, patiamarillas, reidoras y sombrías (en orden de abundancia) se pudo distinguir al menos dos gaviotas tridáctilas y una argéntea.

Gaviotas cabecinegras alimentándose frente al espigón del Kursaal. Autor Xabier Saralegi.

Este viernes las condiciones meteorológicas han mejorado y aunque nos temíamos que las cabecinegras siguiesen con su migración, no sólo han permanecido aquí, incluso el recuento ha sido mucho mayor, llegando Alfredo Valiente a contabilizar alrededor de un millar de ejemplares por la tarde. Lo que creemos que es un récord para Gipuzkoa y que posiblemente se trate de una de las mayores concentraciones nunca vistas en el cantábrico. Además de las cabecinegras hoy también han recalado en la desembocadura del Urumea dos espléndidos primeros inviernos de gaviota argéntea y un primer invierno de gaviota cana.


Primeros inviernos de gaviota argéntea y gaviota cana en la desembocadura del Urumea. Autor Xabier Saralegi.

Actualización: Completamos la entrada añadiendo interesante información sobre lo acaecido ayer sábado. Si bien el número de gaviotas cabecinegras concentradas en la desembocadura del Urumea se redujo a la mitad, Juan Arizaga localizó durante la mañana dos gaviotas realmente inhabituales tanto a nivel local como a nivel europeo. Se trata de dos gaviotas procedentes de Norteamérica. Primero fue detectada una gaviota de bonaparte (chroicocephalus philadelphia). Descansaba junto a las gaviotas cabecinegras y reidoras sobre las piedras de la desembocadura del Urumea. Su descanso fue fugaz ya que no tardó mucho en levantar el vuelo. Intentamos localizarla de nuevo pero no hubo suerte, o quizás debamos decir que sí, porque casualmente nos topamos con una gaviota pipizcan o de Franklin (Larus pipixcan). Posiblemente se trate del mismo segundo invierno que está siendo visto en Plaiaundi.


Gaviota de bonaparte en el Urumea. Autor Juan Arizaga.


Gaviota pipizcan o de Franklin en el Urumea. Autor Juan Arizaga.

2015-02-25

Zubieta ez da benetako alternatibaDuela 24 bat urte (1991eko abenduaren 5ean) Txingudi berreskuratzeko, kontserbatzeko eta babesteko kooperazio-hitzarmen bat sinatu zuten Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Irun eta Hondarribiko Udalek. Aipatu hitzarmena 1993eko uztailaren 8an erakunde horiek berek berretsi egin zuten AKORDIO baten bidez eta horretatik Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia sortu zen. 93ko AKORDIO horretan jadanik agertzen zen Plaiaundiko kirol-instalazioak babestutako eremutik ateratzeko konpromisoa. Hala ere, konpromiso horrek bete gabe jarraitzen du gaur egun eta, are okerragoa dena, ez dago inongo itxaropenik hurrengo urteetan burutzeko.

Txingudiko balio ekologikoen onarpenari esker, Bidasoaren itsasadarra, munduko hezegune garrantzitsuenak biltzen dituen Ramsar Hitzarmenera bildua izateaz gain, KEB (Kontserbazio Eremu Berezi) eta HBEB (Hegaztien Babeserako Eremu Berezi) figuren pean, Europako Natura 2000 Sarera sartu zen.

Bai Plan Bereziak, bai KEBen eta HBEBren kudeaketa dokumentuek, biek ala biek xedatzen dute gaur egun kirol-instalazioek betetzen duten alderdia padura moduan berreskuratu behar dela. Kirol-instalazio berriak eraikitzea, beste arazo bat da orain arte konpondu nahi izan ez dena, edo aurrera eramaten jakin ez dena.

Kirol-instalazioak kentzeko epea lau urte baino laburragoa den une honetan, Zubietako kokapenaren bukaezineko kiribilarekin berriro hasi nahi dute eta, bideragarria ez bada, beste aukera batzuk aztertu. Azken hamarkada hauetan ez da ezer aldatu, Plaiaundiko instalazioak kentzeko premia izan ezik. Zubieta Hondarribia da oraindik ere, bertako eremu batzuek pribatuak izaten jarraitzen dute, uholde-arriskua duen lekuan dago, babestutako espezieen bizilekua da, eta kirol-instalazioen eraikuntzak beste industria-, merkataritza- zein etxebizitza-garapenen mende jarraitzen du. Labur esanda, argi dago Zubietan ez dela ez rugby-zelairik, ez atletismo-pistarik, ez instalazio osagarririk eraikiko.

Bi urteko epea ematea “Zubietaren aldeko apustuan urrats esanguratsuak egiteko” geratzen den denbora baliotsua alferrik xahutzea baino ez da. Denbora hori, denboran bideragarriak diren eta Zubietaren eragozpenak ez dituzten beste aukeren gainean lan egiteko erabili behar litzateke. Aukera horiek badira, oso ezagunak dira, eta ez lirateke Zubietaren  porrotaren ondorengo B aukera modura utzi behar.

Txingudiko Plan Berezia ez betetzeak garbi erakusten du ez dela inoiz aintzakotzat hartu. Agian, inplikaturiko erakundeen borondatearen baitan dagoen “tokiko” zerbait modura ikusi delako. Baina orain, gauzak aldatu dira, izan ere, KEBerako eta HBEBerako onartutako kudeaketa-planak ez betetzeak Europako erakundeen zigor ekonomikoak ekarriko ditu. Ez dugu ahaztu behar erakunde horiek Life programaren bidez diru-laguntzak onartu zituztela arazo hau konpontzeko, baina konprometitutakoa ez  betetzeagatik diru-laguntza horiek itzuli egin behar izan zirela.

Irungo Udaleko azken gobernuek gai honekiko erakutsi duten interes eta borondate politiko eskasak inork nahi ez duen egoera saihestezina ekarriko du. Gauzak aldatzen ez badira, instalazioen erabiltzaileek ikusi beharko dute hauek desagertzen direla ordezkorik izan gabe. Orduan, alferrikakoa izango da kanpoko errudunak bilatzea, Irungo Udaleko arduradunen utzikeriaren ondorioa izango baita.BIDASOALDEKO LAGUNAK:
Eguzki Bidasoaldeko Antinuklear eta Ekologistak, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ekologistak Martxan Gipuzkoa, SEO/BirdLife, Federación AA.VV. OIASSO 2000 Auzo Elkarteen Federazioa.

Irunen, 2015ko otsailaren 20an