2009-02-05

Inurritza: Carta de IEOE a la DFA sobre el proyecto de 'restauración'

En cuanto Itsas Enara obtuvo información sobre las características del proyecto, lo analizó, lo valoró, lo criticó, y remitió esta carta a los responsables forales del área. Resultado: no response (una vez más).


Donostian, 2009ko otsailaren 5ean 

Jaun/andre agurgarri horiek,

En Itsas Enara Ornitologia Elkartea hemos observado que existen modificaciones sustanciales entre el proyecto de restauración ambiental de la ría de Inurritza, en Zarautz, de 2005 y el actual de noviembre de 2008.

Observamos que en un momento dado entre ambas fechas, se ha renunciado a extraer buena parte del relleno de escombro de la margen derecha, y que además se piensa verter el escombro extraído de las otras zonas en la zona que se renuncia a recuperar.

Nos informan de que ello se deriva de la imposibilidad de desviar en su totalidad la conducción de aguas negras a la EDAR, debido a la limitación que impone la caída mínima que debe presentar la misma. Este hecho implica que la conducción irá a una cota superior a la del terreno en casi toda su longitud, lo que, de paso, aprovecha el planificador para delimitar dos zonas y sacrificar completamente una de ellas.

Itsas Enara Ornitologia Elkartea propone desviar la conducción en su totalidad, modificando su traza actual hasta hacerla coincidir con el camino rodado, y que se bombee el desnivel resultante, bien sea cerca de Zubiondo, bien, mucho mejor, al final de la misma, en la propia EDAR.

Ignoramos por qué se ha desechado esta posibilidad, cuya viabilidad técnica es obvia y palmaria, pero consideramos impresentable la argumentación. Estamos hablando de un proyecto de restauración de un hábitat deteriorado. Pues bien, ¡restaurémoslo!

La diferencia en el presupuesto puede enjuagarse renunciando a desviar el cauce de la ría, cuya justificación ambiental resulta asimismo inexistente en el proyecto actual.

Una segunda opción es mantener la conducción sobreelevada sobre el terreno, mediante apoyos, lo cual no plantea ningún problema medioambiental, sino simplemente estético. Se garantiza la continuidad del flujo mareal y la de la cota (baja) del terreno, y la de las comunidades vegetales y zoológicas asociadas. Este mismo objetivo se puede lograr manteniendo igualmente, como en la opción anterior, la conducción sobreelevada, pero abriendo 3-4 comunicaciones bajo la misma para garantizar el flujo del agua mareal.

Observamos asimismo que se proyecta derivar el tráfico peatonal del camino actual a un nuevo camino, más próximo aun al cauce, lo cual es un completo sinsentido, primero porque se construye una nuevo camino, detrayendo directamente superficie al sistema natural a conservar, y segundo porque el trasiego de personas tan cerca de la zona natural, en realidad casi en medio de la misma, provocaría un considerable impacto por molestias, de manera que, en lo que hace a la avifauna, la superficie efectivamente detraída al enclave natural es bastante mayor que la que ocupa realmente la instalación. El camino peatonal, si se considera necesario separarlo del rodado, debe ir contiguo a éste, por ejemplo, directamente sobre la obra de la conducción de agua.

Debe eliminarse TODO EL ESCOMBRO DE RELLENO, y no verterlo nuevamente en la zona a ordenar. Eso es un auténtico ESCARNIO. Como ya hemos indicado, no existe ninguna razón ambiental para ello, sino una injustificada cicatería a la hora de destinar recursos a la conservación del medio natural. Y es también un escarnio que en pleno 2009 se siga adjudicando la dirección y redacción de estos proyectos a profesionales ajenos a la especialidad ecológica y carentes de la formación necesaria.

En resumen, Itsas Enara Ornitologia Elkartea propone y exige que, en relación a la margen derecha de la ría de Inurritza, se diseñe y ejecute un Plan de Restauración Ambiental que EFECTIVAMENTE restaure ambientalmente la zona y que NO SE ESCATIMEN RECURSOS para ello. A saber: que se eliminen los rellenos antrópicos, que se respete la tranquilidad de las aves alejando el trasiego humano todo lo posible y que se desvíe la conducción de aguas negras hasta el camino rodado actual, o, subsidiariamente, se deje sobreelevada in situ, pero manteniéndola permeable al flujo mareal bajo la misma, sea mediante apoyos, sea mediante vanos discretos excavados.

Atentamente,


2009-02-02

Urtetako kaioak: IEOE Urola Kostako Hitzan argitaratutako gutuna

Urola-Kostako Hitzak Zarauzko Vazquez zinegotziari eginiko elkarrizketa argitaratu zuen (hemen da). Itsas Enarak honela erantzun zion:


Zarautzen, 2009ko otsailaren 2an
Jaun-andre agurgarri horiek,

Joan den igandeko UK-HITZAn irakurri ahal izan genuen kaioei buruzko erreportajean, Alejandro Vazquez zinegotziaren adierazpen txundigarriak ere ikusi ahal izan genituen. Adierazpen dohakabeak, inondik inora, argiro erakutsi baitute Vazquez jaunaren analisi- eta erabaki-prozesuaren nondik-norakoak, nondik-norako kezkagarriak guztion interesa, ingurumena bereziki, babestu behar duen kargu publikoa izanik.


Herritarren kexak eta Udala

Vazquezek zehaztu duenez, herritar ugari joan zaie Udalera kaioek sortzen dizkieten enbarazuei buruzko kexak aurkeztera. Prentsan ere hainbat gutun eta artikulu kaleratu da, eta horren guztiaren ondorioz, Udalak gaiari heldu dio. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urola Kostako Udal Elkartearekin elkarlanean, lan talde bateratua sortu dute. «Hiru erakundeok elkartu gara, nahiz eta bakoitzari desberdin eragin». Udalari herrian izan daitezkeen arazoak interesatzen zaizkio; Foru Aldundia kaioek kosta guztian izan dezaketen bilakaerak kezkatzen du; eta azkenik, Udal Elkartea zabortegiaren kudeaketarekin arduratuta dago, kontu honen jatorri nagusiarekin.

Urtebeteko ikerketa

Udal Elkartearen ikerketa martxan dago jadanik eta Udalarena otsailean abiatuko dute. «Urtebete iraungo du, eta horrela kaioen ziklo natural osoa ikertu ahal izango da epe horretan», azaldu du Vazquezek. «Gero, ikerketaren emaitzak ikusitakoan, neurriak hartuko ditugu behar badira».

Ingurumen zinegotziak gutxi gorabehera susmatzen du jada IKT enpresa egiten ari den ikerketak izango dituen emaitzak: «Azkenean ondorio batera iritsiko dira, populazioa igotzen ari dela eta murriztu egin beharko dela, tiroz edo beste sistema batzuekin».

Vazquez jaunarentzat, antza, ikerketak egitea paripe hutsa da, antzerkia, komedia. Ez dio ajola ikerketak emaitza hau edo hura izatea, nahikoa du Vazquez jaunak bere sena errealitateari neurria hartzeko. Aurrena arazo bat dagoela erabaki, nola 'konpondu' erabaki, eta gero santua jantzi azterketa baten bidez. Horixe da Vazquez jaunak interes publikoa kudeatzeko duen modua. Hobe luke behingoz beteko balitu bere Udalak hartutako erabakiak eta, esaterako desertu txikian dunetako landaretza leheneratu izan balu, urtero bulldozerrez txikitu eta berdindu beharrean, zertarako eta boleibolean aritzeko (gauza jakina baita Zarautz osoan horixe del horretarako toki apropos bakarra). Edota Udalak klub pribatu bati musutruk ematen dion 130.000 metro karratuko naturagune aparta berreskuratzen.

Argi utz dezagun kaio asko egotea ez dela arazoa. Eta oso urrun dagoela Zarautz kaioak teilatuetan umatzen hastetik. Argi utz dezagun halaber kaioak teilatuetan ez pausatzeko moduak badirela, ikaragarri merkeak gainera.

Argi utz dezagun halaber kaioak hiltzea ez dela sasi-arazo horretarako irtenbidea. Alferrikako esfortzua da. Urteak daramatzate Europako herrialde askotan ugalketa kolonietan helduak hiltzen, arrautzak nahiz txitak kentzen eta enbrioiak galarazten, eta alferrik da, jana ugari eskaintzen segituz gero.

Zabortegiak itxi orduko, ordea, bakarrik murriztu dira populazioak. Irakaspena ez da berria, badira ia hogei urte Ingalaterrako eta Britainiako esperientzien berri argitaratu zela, Vazquezen aholkulariek jakin beharko lukete hori. Halaber jakin beharko luke Vazquezek zabortegitik kentzen duen kaio bakoitzeko hiru arratoi gehiago izango dituela. Eta neguan 2.000-2.500 kaio inguru etortzen direla egunero Urtetara haien bazka kentzera. Zer du nahiago ingurumen zinegotzi batek? Zer dute nahiago inguruko baserritarrek?

Horra ingurumen-zinegotzi batentzako berezko zeregin bat: zaborrek eta giza-jarduerek (turismoak, industriak, urbanizazioak, kirolak...) ingurumenean ahalik eta eragin txikiena izan dezaten jardun.

Eskerrik asko.

Rafael Saiz Elizondo
Lehendakaria